Projekty

post
post
post
post

Články z tlače

Spoločnosť HOLIG group a.s. získala finančné prostriedky v prvej fáze SME Instrument z programu výskum a inovácie Európskej únie

BRATISLAVA 19. februára 2019 (WBN/PR) – Spoločnosť HOLIG group a.s. pod vedením RNDr. Gabriela Kissa CSc. a JUDr. Alexandra Pilhoviča, podala ako líder medzinárodného konzorcia úspešný projekt v rámci programu Horizont 2020 (SME Instroment) a ako jediná na Slovensku získala v týchto dňoch finančné prostriedky v prvej fáze SME Instrument z programu výskum a inovácie Európskej únie. Projektu s názvom “ BIO2G – verifikácia technológie pre výrobu biopalív druhej generácie a bioriedidiel v pilotnej prevádzke“ (No. 855088) bude takto prefinancovaná štúdia uskutočniteľnosti výstavby pilotnej rafinérie. V konkurencii projektov na európskej úrovni môžu v hodnotení medzinárodných hodnotiteľov uspieť iba excelentné projekty, ktoré prinášajú .......

Európska rada pre inovácie (EIC): Špičkoví inovátori získali spolu 173,4 mil. EUR, uspeli aj ďalšie 4 slovenské spoločnosti

Európska komisia pomôže 283 malým a stredným podnikov v prenesení ich inovatívnych projektov na trh, a to prostredníctvom grantov Európskej rady pre inovácie (EIC). V poslednom kole výzvy SME Instrument bolo vybraných celkovo 278 malých a stredných podnikov z 27 krajín. Podniky získajú celkový obnos financií vo výške 129 mil. EUR vo fáze 2 a 10 mil. EUR vo fáze 1 z prostriedkov rámcového programu pre výskum a inovácie, Horizont 2020. 15 projektov zo 16 krajín navyše získalo 34,4 mil. EUR z poslednej výzvy inovačnej schémy Fast Track to Innovation (FTI) .......

Zavretá štúrovská celulózka má ožiť revolučnou výrobou bionafty

Pôvodne chválené biopalivá, primiešavané do benzínov i nafty, začali verejnosti i politikom už pred pár rokmi prekážať tým, že využívajú obilie i olejniny, ktoré by mali prioritne slúžiť na výrobu potravín. Práve preto sa už vo svete stavajú fabriky na pokročilejšie biopalivá druhej generácie, vyrábané zo slamy či odpadov z ťažby dreva. Zatiaľ sú to však iba závody na výrobu druhej generácie bioetanolov, primiešavaných do benzínov. Produkcia druhogeneračnej nafty pre dieselové automobily sa nerozvíja. No aj táto slabina biznisu s biopalivami sa môže začať zmazávať. .......