Technology for 2G biofuel and biosolvents production verified in a pilot plant

HORIZON

Project information – Summary of the context and overall objectives of the project.

In recent years, bioethanol has acquired a lot of attention of the transportation industry as the current commercially available liquid fuel additive in transportation sector. It has become a bio-additive in gasoline and fatty acid methyl esters (FAME) are added in the diesel fuel. The main problem in application of these bio-additives is that their raw materials are of the food and feed origin they belong to the first generation (1G) of biofuels. A new technology of bioethanol production from lignocellulose biomass was developed for gasoline, but the adequate substitution of FAME, does not exist yet. This development is clearly supported by the recently adopted RED II, which has created a legal framework ...

Čitaj viac ...

 

Spoločnosť HOLIG group a.s. získala finančné prostriedky v prvej fáze SME Instrument z programu výskum a inovácie Európskej únie

WEBNONINY

BRATISLAVA 19. februára 2019 (WBN/PR) – Spoločnosť HOLIG group a.s. pod vedením RNDr. Gabriela Kissa CSc. a JUDr. Alexandra Pilhoviča, podala ako líder medzinárodného konzorcia úspešný projekt v rámci programu Horizont 2020 (SME Instroment) a ako jediná na Slovensku získala v týchto dňoch finančné prostriedky v prvej fáze SME Instrument z programu výskum a inovácie Európskej únie. Projektu s názvom “ BIO2G – verifikácia technológie pre výrobu biopalív druhej generácie a bioriedidiel v pilotnej prevádzke“ (No. 855088) bude takto prefinancovaná štúdia uskutočniteľnosti výstavby pilotnej rafinérie. V konkurencii projektov na európskej úrovni môžu v hodnotení medzinárodných hodnotiteľov uspieť iba excelentné projekty, ktoré prinášajú  ....

Čitaj viac ...

 

Európska rada pre inovácie (EIC): Špičkoví inovátori získali spolu 173,4 mil. EUR, uspeli aj ďalšie 4 slovenské spoločnosti

Centrum vedecko-technických informácií SR

Európska komisia pomôže 283 malým a stredným podnikov v prenesení ich inovatívnych projektov na trh, a to prostredníctvom grantov Európskej rady pre inovácie (EIC). V poslednom kole výzvy SME Instrument bolo vybraných celkovo 278 malých a stredných podnikov z 27 krajín. Podniky získajú celkový obnos financií vo výške 129 mil. EUR vo fáze 2 a 10 mil. EUR vo fáze 1 z prostriedkov rámcového programu pre výskum a inovácie, Horizont 2020. 15 projektov zo 16 krajín navyše získalo 34,4 mil. EUR z poslednej výzvy inovačnej schémy Fast Track to Innovation (FTI).  ....

Čitaj viac ...

 

Spoločnosť HOLIG group a.s. získala finančné prostriedky v prvej fáze SME Instrument z programu výskum a inovácie Európskej únie

EURONONINY

BRATISLAVA 19. februára 2019 (WBN/PR) – Spoločnosť HOLIG group a.s. pod vedením RNDr. Gabriela Kissa CSc. a JUDr. Alexandra Pilhoviča, podala ako líder medzinárodného konzorcia úspešný projekt v rámci programu Horizont 2020 (SME Instroment) a ako jediná na Slovensku získala v týchto dňoch finančné prostriedky v prvej fáze SME Instrument z programu výskum a inovácie Európskej únie. Projektu s názvom “ BIO2G – verifikácia technológie pre výrobu biopalív druhej generácie a bioriedidiel v pilotnej prevádzke“ (No. 855088) bude takto prefinancovaná štúdia uskutočniteľnosti výstavby pilotnej rafinérie. V konkurencii projektov na európskej úrovni môžu v hodnotení medzinárodných hodnotiteľov uspieť iba excelentné projekty, ktoré prinášajú inovácie minimálne európskej úrovne.  ....

Čitaj viac ...

 

V novembrovej uzávierke SME Instrument – fáza 1 uspeli 4 slovenské firmy

InnoNews.blog inovácie, podnikanie, technológie, výskum & Horizont 2020

Európska komisia pomôže 283 malým a stredným podnikov v prenesení ich inovatívnych projektov na trh, a to prostredníctvom grantov Európskej rady pre inovácie (EIC). V poslednom kole výzvy SME Instrument bolo vybraných celkovo 278 malých a stredných podnikov z 27 krajín. Podniky získajú celkový obnos financií vo výške 129 mil. EUR vo fáze 2 a 10 mil. EUR vo fáze 1 z prostriedkov rámcového programu pre výskum a inovácie, Horizont 2020. 15 projektov zo 16 krajín navyše získalo 34,4 mil. EUR z poslednej výzvy inovačnej schémy Fast Track to Innovation (FTI).  ....

Čitaj viac ...

 

Zavretá štúrovská celulózka má ožiť revolučnou výrobou bionafty

Trend.sk

Pôvodne chválené biopalivá, primiešavané do benzínov i nafty, začali verejnosti i politikom už pred pár rokmi prekážať tým, že využívajú obilie i olejniny, ktoré by mali prioritne slúžiť na výrobu potravín. Práve preto sa už vo svete stavajú fabriky na pokročilejšie biopalivá druhej generácie, vyrábané zo slamy či odpadov z ťažby dreva. Zatiaľ sú to však iba závody na výrobu druhej generácie bioetanolov, primiešavaných do benzínov. Produkcia druhogeneračnej nafty pre dieselové automobily sa nerozvíja. No aj táto slabina biznisu s biopalivami sa môže začať zmazávať.  ....

Čitaj viac ...

 

Obchod priemysel hospodárstvo

Mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Každý rok sa vo februári a marci uskutočňujú valné zhromaždenia, respektíve zhromaždenia delegátov regionálnych komôr SOPK. Aj tento rok počas nich delegáti hodnotili úroveň ekonomického a sociálneho rozvoja vo svojich regiónoch, vyhodnotili činnosť regionálnych komôr v predchádzajúcom roku a stanovili si plán činnosti a rozpočet na rok 2019.  ....

Čitaj viac ...