Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s tu uvedenými podmienkami používania. Vyhradzujeme si právo tieto podmienky používania čas od času aktualizovať, preto doporučujeme ich priebežne sledovať.

AUTORSKÉ PRÁVA

Všetky údaje, grafy, tabuľky, audio a video dokumenty a texty na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami. HOLIG Group s.r.o. umožňuje prezeranie a preberanie materiálov, dokumentov, ilustrácií publikovaných na tejto webovej stránke iba na osobné a nekomerčné účely. Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať alebo pre komerčné účely používať akékoľvek údaje, grafy, tabuľky, audio a video dokumenty a texty bez vedomia a súhlasu HOLIG Group s.r.o.. Neoprávnené používanie materiálov z tejto webovej stránky môže byť porušením právnych predpisov o autorskom práve, ochranných známkach a iných platných právnych predpisov.

OCHRANA DÁT A OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje odoslané HOLIG Group s.r.o. prostredníctvom formulárov alebo dotazníkov z tejto webovej stránky slúžia výlučne konkrétnemu návštevníkovi pre získanie informácií o ponúkaných výrobkoch a službách. HOLIG Group s.r.o. sa zaväzuje s týmito dátami zaobchádzať podľa platných zákonov a predpisov na ochranu osobných údajov.

RUČENIE

Táto webová stránka bola vyhotovená a je aktualizovaná s vysokou starostlivosťou. Napriek tomu nemôže HOLIG Group s.r.o. ručiť za bezchybnosť a úplnosť tu uvedených informácií. HOLIG Group s.r.o. nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené používaním tejto stránky.